تندیس مرمرین بانویی از میانرودان، دوره اشکانی


شکل بالا تندیسی از جنس مرمر را نشان می دهد که در دوره ی اشکانی در منطقه  میانرودان ساخته شده و اکنون در موزه ی متروپولیتن قرار دارد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید