تعویذی از دوره ی ساسانی

روی دیگر این تعویذ در شکل زیر نشان داده شده است.

همچنان که در تصویر زیر به صورت واضح تری دیده می شود، نقش این روی تعویذ شیطانی را نشان می دهد که در هر دست عصایی دارد که بر بالای آن خروسی قرار گرفته و دو مار به دور این دو عصا پیچیده اند. در زمینه ی این تصویر تعدادی پرنده و جانور نیز به چشم می خورد.

حاشیه ی هر دو روی این تعویذ از نوشته هایی به خط پهلوی پر شده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید