بشقاب نقره با نقش شاه ساسانی

نقش وسط این بشقاب تصویر یکی از شاهان ساسانی را که تاجی بر سر دارد نشان می دهد. این تصویر شبیه به تصویرهایی است که از میانه ی سده ی پنجم میلادی تا میانه ی سده ی هفتم میلادی بر روی سکه های ساسانی دیده می شود. این بشقاب از این جهت منحصر به فرد است که بشقاب هایی که تصویر شاهان ساسانی، شاهزادگان، مقامات بلندپایه و زنان دربار ساسانی را به صورت پرتره نشان می دهد متعلق به سده ی سوم یا اوایل سده ی چهارم میلادی است و بشقاب هایی که از سده ی چهارم میلادی به بعد با نقش شاهان ساسانی وجود داشتند غالبا آنها را در حالت شکار نشان می دادند. نقش پشت این بشقاب را نیز می توانید در شکل زیر ببینید.

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

/ 0 نظر / 13 بازدید