بشقاب ساسانی با نقش دیونیسوس (ایزد میگساری یونان)

این نقش پیچیده، که تزیین بخش داخلی یک پیاله ی نقره ای است، شاهدی بر اندرکنش فرهنگی میان مناطق شرقی مدیترانه و ایران است. در مرکز تصویر دیونیسوس،  یک ایزد افسانه ای یونان که با سینه های زن مانند در شکل نشان داده شده است، در کنار پرنسس آریادنه نشسته است. در سمت راست او هرکول را به صورت ایستاده می بینیم. این تصویر ورود پیروزمندانه ی دیونیسوس به هند را نشان می دهد که یکی از موضوعات محبوب در هنر رومی به حساب می آمد. موضوع این تصویر که در روم بر روی پارچه ها، سنگ ها ی قیمتی یا فلزکاری طراحی می شد، به شرق نیز انتقال یافت و در اثر نشان داده شده در شکل بالا بر روی یک پیاله ی نقره ای زراندود متعلق به سده ی پنجم تا هفتم میلادی کار شده است.

مرجع: موزه ی اسمیتسونیان

/ 0 نظر / 38 بازدید