بیست اثر باستانی با شخصیت زن از تمدنهای میانرودان در موزه بریتانیا

zanan3

zanan1

مهر و نقش آن، تمدنهای نخستین آناتولی

zanan4

زن ایستاده که تاج بر سر و گردنبندی به گردن دارد، تمدن اور، سده ی 7 و 8 پیش از میلاد

zanan5

نقش برجسته ی بالا و تندیسی که در زیر نشان داده شده، زنانی را نشان می دهد که فرزندی در آعوش دارند. این گونه آثار به احتمال زیاد برای اطمینان از به دنیا آمدن سالم نوزاد ساخته شده است. هر دو اثر متعلق به سده ی 7 تا 5 پیش از میلاد و تمدن اور است.

zanan6

zanan7

ساخته شده در مصر سده های سوم تا هفتم پیش از میلاد. این نقش بر جسته در آثار تمدن بابل یافته شده.

  zanan8

گلدان به شکل زنی که گل در دست دارد. سده ی 6 و 7 پیش از میلاد

zanan9

تندیس سر یک زن. این اثر شاید تندیس نیایشگری بوده که در نیایشگاه ایزدبانوی ایشتار در نینوا قرار داشته. ساخت 625 تا 700 پیش از میلاد

zanan10

ظرف نوشیدن با نقش سر یک زن. 1500 تا 1200 پیش از میلاد. نیایشگاه ایشتار. تمدن آشوریان

zanan11

ایزد بانوی لاما، تمدن بابل کهن. 1750 تا 2000 پیش از میلاد. به دست آمده از اور.

zanan12

           نقش برجسته ی یک زوج. تمدن بابل کهن. 1750 تا 2000 پیش از میلاد. به دست آمده از اور.

                     zanan13     zanan14

     دو تندیس مسی نشاندهنده ی دو نیایشگر. متعلق به تمدن بایل کهن یا سومریان نو. 2100 تا 1800 پیش از میلاد

zanan16

دو نقش برجسته ی بالا و پایین نقش بانویی با بالهای رو به پایین و پاهای چنگال مانند است. این گونه پلاک ها میان سالهای 1700 تا 1850 پیش از میلاد به شمارگان بسیاری در جنوب شرقی تمدن بایل تولید می شده. نمونه ی بنام و بزرگ این نقش را با نام ایزدبانوی شب در اینجا می توانید ببینید.

zanan17

zanan18

ساخت سده ی 6 و 7 پیش از میلاد. فینیقیه.

zanan19

ساخت سده ی 6 و 7 پیش از میلاد. فینیقیه.

 

تندیسهایی که در ادامه نشان داده شده به شمارگان بسیاری وجود داشته و به احتمال زیاد در نیایشگاه ها قرار داده می شده.

 

zanan20

zanan21

zanan23

zanan24

/ 0 نظر / 16 بازدید