جام زرین دوره ی هخامنشی در موزه ی متروپولیتن

جام زرینی که در شکل بالا می بینید، دارای ارتفاع 17 سانتی متر و ساخته ی دوره ی هخامنشی است و اکنون در موزه ی متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود. جام شیپورمانندی که به سر جانوری ختم می شود دارای پیشینه ی دیرینی در شرق نزدیک و همچنین یونان و ایتالیا است. در نمونه های اولیه ی ایرانی از این نوع نقش، سر جانور بر دیواره ی جام قرار دارد (مانند این اثر از تمدن مارلیک در گیلان).  در دوره ی هخامنشی غالبا سر یا بدن جانور، مانند این نمونه، با زاویه ی قائمه نسبت به جام قرار می گیرد. در این جام طلایی بخشهای زیادی به یکدیگر لحیم شده اند بدون اینکه به چشم بیایند که تکنیک و مهارت فوق العاده ی سازنده ی اثر را می رساند. تنها بخش بالایی این جام از 41 متر سیم به هم تنیده تشکیل شده که در 44 ردیف در کنار یکدیگر قرار داده شده اند. این کار نمونه ی خوبی از سبک دوره ی هخامنشی است که در آثار آن، درنده خویی یک شیر غرنده با تزیینات زیبا مهار می شود. یال این شیر نقش بسیار مرتبی به صورت نقش بافته شده دارد و پهلوی آن با پر شترمرغ مانندی آراسته شده است.

منبع : وبگاه موزه ی متروپولیتن

/ 0 نظر / 71 بازدید