تندیس های زنان در شوش (دوره ی اشکانی و سلوکی)، موزه ی لوور

سردیس با نیم تاج از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس از جنس سفال سرخ رنگ، شوش، دوره: سده ی نخست پیش از میلاد تا سده ی نخست پس از میلاد

 

سردیس از جنس سفال با لعاب نارنجی رنگ، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس تراشیده شده از استخوان، شوش، دوره: سده ی دوم یا سوم پس از میلاد

سردیس تراشیده شده از استخوان، شوش، دوره: سده ی دوم یا سوم پس از میلاد

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس با نیم تاج از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس از جنس سفال سرخ رنگ، شوش، دوره: سده ی نخست پیش از میلاد تا سده ی نخست پس از میلاد

 

سردیس از جنس سفال با لعاب نارنجی رنگ، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس تراشیده شده از استخوان، شوش، دوره: سده ی دوم یا سوم پس از میلاد

سردیس تراشیده شده از استخوان، شوش، دوره: سده ی دوم یا سوم پس از میلاد

/ 0 نظر / 123 بازدید