چنگالهای دوره ی ساسانی

-

چنگال، جنس: برنز، اندازه: 1.91 در 18.42 سانتی متر، قدمت: سده ی ششم یا هفتم میلادی، منطقه ی جغرافیایی: قصر ابونصر، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتن

-

چنگال، جنس: برنز، اندازه: 1.27 در 13.97 سانتی متر، قدمت: سده ی ششم یا هفتم میلادی، منطقه ی جغرافیایی: قصر ابونصر، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتن

مرجع: 123

/ 0 نظر / 6 بازدید