ظرفهای نقره ای دوره هخامنشی

این ظرف نقره ای به ارتفاع 4 سانتی متر و قطر 30.7 سانتی متر، وزن 952 گرم و حجم 1.9 لیتر،  متعلق به دوره ی هخامنشی و بسیار شبیه به ظروف نقره ای اردشیر یکم است که در ادامه ی متن مشاهده می شود. گفته می شود که این ظرف در مازندران کشف شده و بین سالهای 1931 و 1935 به دست ت.ل. جکز یکی از مدیران شرکت نفتی انگلیس در تهران رسیده است. این طرف از یک صفحه ی نقره ای یکپارچه و دارای خلوص بسیار بالا ساخته شده است.

این ظرف نقره ای که در موزه ی متروپولیتن قرار دارد، یکی از چهار ظرف مشابه با نام اردشیر اول هخامنشی است. سه ظرف دیگر در موزه های بریتانیا، گالری فریر واشنگتن و موزه ی رضا عباسی در تهران نگهداری می شوند. متنی که به خط میخی بر روی دهانه ی ظرف نگاشته شده بیانگر این است که این طرف در خانه ی اردشیر اول هخامنشی ساخته شده. ظرفهایی با نام فرمانروا غالبا به عنوان هدیه بین حکومت های مختلف جابجا می شده. البته در مورد متن کنده کاری شده بر این ظروف دو سوال مطرح است و آن به کار بردن واژه ی baatugaza به عنوان جام شراب و همچنین واژه ی siymm برای نقره است که این دو واژه در دوره ی هخامنشی متداول نبوده اند.

/ 0 نظر / 17 بازدید