نقش برجسته های ساسانی، موزه ی هنرهای زیبای بوستون

اندازه: 43.4 در 45.5 سانتی متر

اندازه: 44 در 31 در 8 سانتی متر

اندازه: 42 در 35.2 سانتی متر

اندازه: 32.2 در 39.4 سانتی متر

اندازه: 36 در 26.4 سانتی متر

اندازه: 34 در 52.8 سانتی متر (داستان بهرام گور و آزاده)

اندازه: 41.5 در 20.3 سانتی متر

اندازه: 23.6 در 25 سانتی متر

/ 0 نظر / 83 بازدید