ظرف 4400 ساله به شکل پیکرک زن

ظرفی به شکل پیکرک زن، جنس: سفال، قدمت: 2400 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

/ 0 نظر / 27 بازدید