تکوک پیش از هخامنشی

تکوکی از هزاره نخست پیش از میلاد به ابعاد 26 در 32 سانتی متر که در محدوده آذربایجان یافته شده و اکنون در گالری دیوید اَرن لندن قرار دارد. بدنه این تکوک از دو بخش کروی تشکیل شده و درست در بالای سر جانور محلی برای ریختن آب در نظر گرفته شده است. ساخت تکوک (ریتون) ها که در دوره هخامنشی و اشکانی به صورت گسترده ای رواج داشت به دوره پیش ازهخامنشی باز می گردد.

منبع:گالری دیوید ارن (لندن)

/ 0 نظر / 5 بازدید