نقش پادشاه ساسانی شاپور دوم بر روی بشقاب نقره در حال شکار

نقش پادشاه ساسانی شاپور دوم بر روی بشقاب نقره در حال شکار. او بر گرده گوزنی سوار شده و در حال فروکردن خنجری به گردن حیوان است. در زمان شاپور دوم امپراظوری ساسانی به شکوه و عظمت گذشته اش بازگشت.

 

/ 0 نظر / 75 بازدید