دگمه و سگک لباس، دوره ی ساسانی

 

دگمه به قطر 2.4 سانتی متر، جنس: استخوان، محل کشف: تخت سلیمان، دوره: ساسانی

دگمه به قطر 2.8 سانتی متر، جنس: استخوان، محل کشف: تخت سلیمان، دوره: ساسانی

 

دگمه به قطر 3.7 سانتی متر، جنس: صدف، محل کشف: تخت سلیمان، دوره: ساسانی

 

سگک لباس، اندازه: 2.84 در 4.75 سانتی متر، جنس: صدف و آهن، محل کشف: تخت سلیمان، دوره: اواخر اشکانی- اوایل ساسانی

سگک کمربند، اندازه: 1.91 در 2.54 سانتی متر، جنس: برنز، محل کشف: تخت سلیمان، دوره: ساسانی

/ 0 نظر / 12 بازدید