تندیس های طلایی حیوانات، ساخت 2400 سال پیش در ایران، موزه ارمیتاژ

Herm3

تندیس طلایی آهو، سده ی 4 و 5 پیش از میلاد، بلندی: 3.2 سانتی متر

Herm4

تندیس طلایی آهو، سده ی 4 و 5 پیش از میلاد، بلندی: 4.1 سانتی متر، محل یافت: شرق ایران

Herm5

دسته ی ظرفی به شکل آهو، جنس: طلا، سده ی 4و 5 پیش از میلاد، بلندی: 16 سانتی متر

Herm6

تندیس طلایی گوزن، سده ی 4 و 5 پیش از میلاد، بلندی: 4.5 سانتی متر، محل یافت: شرق ایران

Herm7

تندیس طلایی گوزن، سده ی 4 و 5 پیش از میلاد، بلندی: 4.7 سانتی متر، محل یافت: شرق ایران

Herm8

تندیس طلایی شاهین، سده ی 3 و 4 پیش از میلاد، بلندی 2.5 سانتی متر

Herm9

تندیس شاهینی که قویی را در چنگال گرفته، سده ی 3 و 4 پیش از میلاد، بلندی: 3.5 سانتی متر

Herm10

تندیس طلایی گراز وحشی، سده ی 4 و 5 پیش از میلاد، بلندی: 2.8 سانتی متر

Herm12

تندیس نقره ای مردی در حال باز کردن دهان موجودی خیالین، سده ی 2 و 3 پس از میلاد، بلندی: 3.2 سانتی متر

Herm13

تندیس نقره ای موجودی خیالین، سده ی 2 و 3 پس از میلاد، بلندی: 3.7 سانتی متر

لینک آثار در موزه ی ارمیتاژ:

1- 234- 5- 67- 8- 9- 1011

 

/ 0 نظر / 59 بازدید