کوزه ی پادار و جام چکمه شکل از هزاره ی نخست پیش از میلاد

شکل بالا یک ظرف چکمه مانند ساخت هزاره ی نخست پیش از میلاد در محدوده ی گیلان کنونی است.

این جام چکمه مانند به ارتفاع 30 سانتی متر نیز اکنون متعلق به بنیاد آرتور سکلر است. به هنگام نوشیدن از این جام باید مراقب بود که از سوی درست استفاده شود وگرنه  مایع در بخش انگشت باقی می ماند و بعد به صورت نوشنده پاشیده می شود [2].

آثار اول و سوم از جمله آثاری بودند که در نمایشگاهی با عنوان «Wit and Wine: A New Look at Ancient Iranian Ceramics» از آثار سرامیکی ایران متعلق به Arthur M. Sackler Foundation در موزه ی فرنک مک کلانگ به نمایش در آمده بودند.

منبع: [1] –  [2]


/ 0 نظر / 14 بازدید