تکوک های ایران باستان، موزه ی متروپولیتن

این تکوک ساخت اواخر دوره ی اشکانی یا اوایل ساسانی (سده ی سوم پس از میلاد) در میانرودان است. این اثر ترکیبی از یک صورت مدیترانه ای و یک تکوک ایرانی است.


این تکوک اکه ز نقره ساخته شده و به نقش یک بز وحشی ختم می شود، بسیار شبیه به تکوک های دوره ی هخامنشی است. هرچند نحوه ی تزیین بخش بالایی آن به هنر پسا هخامنشی شباهت دارد. زمان ساخت این اثر بین سده های چهارم و دوم پیش از میلاد تخمین زده می شود.

این تکوک با نقش گربه ی وحشی، کشف شده در ایران و ساخت سده ی نخست پیش از میلاد یا سده ی نخست پس از میلاد یعنی دوره ی اشکانی است. جنس این اثر نقره ی طلاکاری شده است.

در نقش تکوک ها علاوه بر نقش جانوران از نقش انسان نیز استفاده می شده. نوع آرایش مو و تاج در این اثر شبیه به آثار دوره ی هخامنشی با شخصیت زن است. زمان ساخت این اثر سده ی سوم یا چهارم پیش از میلاد معادل با اواخر دوره ی هخامنشی یا اوایل دوره ی سلوکی تخمین زده می شود.

این تکوک با نقش شیر-هیولای شاخدار ساخت سده ی سوم یا چهارم پیش از میلاد و کشف شده در آناتولی است.

/ 0 نظر / 27 بازدید