بشقاب های هزار ساله ی دوره ی سامانی در موزه ی لوور

کاسه ی سرامیک، ارتفاع: 7 سانتی متر، قطر: 18.3 سانتی متر، خراسان (احتمالا نیشابور)، دوره ی سامانی، سده ی دهم- یازدهم میلادی

ظرف سرامیک با نقش دو دلباخته، سده ی دهم -یازدهم میلادی، خراسان

ظرف سرامیک، سده ی دهم-یازدهم میلادی، خراسان یا فرارودان (ماوراءالنهر)

ظرف سرامیک، سده ی دهم-یازدهم میلادی، خراسان یا فرارودان (ماوراءالنهر)

ظرف سرامیک، سده ی دهم-یازدهم میلادی، ایران

ظرف سرامیک، سده ی دهم-یازدهم میلادی، خراسان (احتمالا نیشابور)

ظرف سرامیک، سده ی دهم-دوازدهم میلادی، خراسان

ظرف سرامیک، سده ی دهم-دوازدهم میلادی، خراسان

/ 0 نظر / 87 بازدید