ظروف شیشه ای با قدمت 1200 ساله

اندازه: 8.57 در 8.57 سانتی متر

اندازه: 13.4 در 8.2 سانتی متر

اندازه: 22.2 در 10.7 سانتی متر


اندازه: 25.08 در 13.97 سانتی متر

اندازه: 14.5 در 8.3 سانتی متر

اندازه: 14.4 در 7.8 در 3.9 سانتی متر

اندازه: 14 در 8.9 سانتی متر

/ 0 نظر / 6 بازدید