16 بشقاب ساسانی با نقش شکار

شاپور سوم در حال شکار پلنگ، جنس: نقره، قطر: 21.7 سانتی متر، موزه ارمیتاژ

شاپور دوم در حال شکار قوچ، جنس: نقره، قطر: 23 سانتی متر، موزه ارمیتاژ

شاه ساسانی در حال شکار، اندازه: 12.8 در 11.5 سانتی متر، موزه بریتانیا

پیروز شاه (457 تا 483 میلادی) در حال شکار، جنس: نقره، قطر: 24.6 سانتی متر، موزه ارمیتاژ

 

صحنه ی شکار، جنس: نقره، قطر: 20.3 سانتی متر، موزه ارمیتاژ

شاه ساسانی در حال شکار ببر، جنس: نقره، قطر: 24.8 سانتی متر، عبارت نوشته شده بر بشقاب: « وزن: 244ف اموال پیروزان»، موزه ارمیتاژ

پیروز (459 تا 484 میلادی) یا قباد یکم (488-497 و 499 تا 531 میلادی) در حال شکار، جنس: نقره، قطر: 21.9 سانتی متر، موزه متروپولیتن

شاپور سوم در حال شکار گورخری کوچک، جنس: نقره، قطر: 22.5 سانتی متر، نوشته به زبان پهلوی: «اموال قاضی اسپندارمرت»، موزه ارمیتاژ

شاپور سوم در حال شکار گراز، جنس: نقره، قطر: 23 سانتی متر، نوشته به زبان فارسی میانه و سغدی: «رامن. 230 درهم»«نگهدارنده ی مُهر»، موزه ارمیتاژ

ورهرام  (390 تا 420 میلادی) در حال شکار، جنس: نقره، قطر: 28 سانتی متر، با نوشته ای به سغدی، موزه ارمیتاژ

ورهرام (؟) در حال شکار، جنس: نقره، قطر: 27 سانتی متر، موزه بریتانیا

شکار شیر و ببر، جنس: نقره، قطر: 19.2 سانتی متر، موزه ارمیتاژ

صحنه شکار، بهرام گور و آزاده، جنس: نقره، قطر: 21.7 سانتی متر، موزه  ارمیتاژ

صحنه شکار، جنس: نقره، قدمت: سده ی هشتم میلادی، قطر: 28.3 سانتی متر، موزه ارمیتاژ

صحنه شکار، جنس: نقره با آب طلا، قطر: 18.6 سانتی متر، موزه هنرهای اسلامی برلین

/ 0 نظر / 73 بازدید