ظرف ساسانی با نقش زنان برهنه نوازنده موسیقی

در سطح بیرونی این اثر علاوه بر نقش چند جانور و نقش گل و گیاه که در کل کار به صورت پیچنده دیده می شوند، چهار زن ( در دوطرف بخش میانی) به چشم می خورند که با بدن برهنه در حال نواختن موسیقی هستند. نوع آرایش موی این زنان بسیار شبیه به تندیسهای زنان برهنه ای است که از سایت باستانی حاجی آباد به دست آمده است.

علاوه بر این، همانگونه که در شکل زیر می توان دید، در انتهای طول بیضی در میان گیاهان فردی به چشم می خورد که تکوکی، که به سرِ گاو ختم می شود، در دست دارد. مشابه این تکوک در اشیای باستانی به دست آمده است.

بخش درونی ظرف، که در شکل زیر نشان داده شده، دارای سطحی یکنواخت و دو رنگ است.

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 27 بازدید