Mandagarana

او که شادمانی مردم من را نمی خواهد از ما نیست ، او برده بی مزد اهریمن است. زنان میهن من بزرگوار و برازنده اند ،خان و مان مردم من شادمان و سترگ است ، پدران ما دانا و فرزندان ما دلیرند ،بدین ‌نشان هرگز شکست نخواهیم خورد بدین ‌نشان هرگز فریفته نخواهیم شد. کوروش کبیر

داریوش اول - چفت در کاخ تچر
نویسنده : Gareaghaji - ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
 

mayuxa \ kâsakaina \ Dârayavauš \ xšhyâ \ vithiyâ \ karta

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه این سرزمین پسر ویشتاسپ