Mandagarana

او که شادمانی مردم من را نمی خواهد از ما نیست ، او برده بی مزد اهریمن است. زنان میهن من بزرگوار و برازنده اند ،خان و مان مردم من شادمان و سترگ است ، پدران ما دانا و فرزندان ما دلیرند ،بدین ‌نشان هرگز شکست نخواهیم خورد بدین ‌نشان هرگز فریفته نخواهیم شد. کوروش کبیر

ناپلئون به قلم میرزا رضا بن محمدعلی آشتیانی، اصفهان
نویسنده : Gareaghaji - ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
 

بالای این نقاشی آبرنگ (1792 / 1802) نوشته شده: “تصویر حرکت نمودن ناپلیان از شهر پاریس بعزم جنگ سردار امپراطور اعظم”