Mandagarana

او که شادمانی مردم من را نمی خواهد از ما نیست ، او برده بی مزد اهریمن است. زنان میهن من بزرگوار و برازنده اند ،خان و مان مردم من شادمان و سترگ است ، پدران ما دانا و فرزندان ما دلیرند ،بدین ‌نشان هرگز شکست نخواهیم خورد بدین ‌نشان هرگز فریفته نخواهیم شد. کوروش کبیر

تندیس های زنان در شوش (دوره ی اشکانی و سلوکی)، موزه ی لوور
نویسنده : Gareaghaji - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
 

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد


سردیس با نیم تاج از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس از جنس سفال سرخ رنگ، شوش، دوره: سده ی نخست پیش از میلاد تا سده ی نخست پس از میلاد

 

سردیس از جنس سفال با لعاب نارنجی رنگ، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس تراشیده شده از استخوان، شوش، دوره: سده ی دوم یا سوم پس از میلاد

سردیس تراشیده شده از استخوان، شوش، دوره: سده ی دوم یا سوم پس از میلاد

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس با نیم تاج از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس از جنس سفال سرخ رنگ، شوش، دوره: سده ی نخست پیش از میلاد تا سده ی نخست پس از میلاد

 

سردیس از جنس سفال با لعاب نارنجی رنگ، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

تندیس از جنس مرمر، شوش، دوره: سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی سوم پس از میلاد

 

سردیس تراشیده شده از استخوان، شوش، دوره: سده ی دوم یا سوم پس از میلاد

سردیس تراشیده شده از استخوان، شوش، دوره: سده ی دوم یا سوم پس از میلاد